Magyar leiras:

A művek és a fotók vizuálisan rögzítik a különböző érzelmeket a fény és az absztrakció révén, azt kutatva hogyan határozhatóak meg az érzések vizuálisan. Absztrakt jellegük arra ösztönzik a nézőt, hogy mélyen elmerüljön az optikai művészet érzékelésében, érzéseket és értelmezéseket kifejezve, a „néző szemévé” válva, vegyes technika alkalmazásával: nyomat, textil, olajfesték, akrilfesték, vászon, papír és üveg.

 

Nyitvatartás:
Hétfő, szerda 9.00 – 19.00,
kedd, csütörtök 9.00 – 18.00,
péntek, szombat zárva,
vasárnap a meghirdetett rendezvények ideje alatt tart nyitva.
2024.05.19-20. zárva.

 

Angol leiras:

The works and photographs visually capture a diverse range of emotions through light and abstract painting, exploring how feelings are defined visually. Their abstract nature invites viewers to delve deep into perceptible optic art, expressing emotions and interpretations, thus becoming „The Eye Of The Beholder” achieved through mixed media: Print, Textile, Oil, Acrylic, Canvas, Paper, and Glass.

Opening hours:
Monday, Wednesday 9.00 – 19.00,
Tuesday, Thursday 9.00 – 18.00,
Friday, Saturday closed,
Sunday open during the advertised events.
19-20 May 2024 closed.